Wie zijn wij
We zijn een betrekkelijk jong en klein WTZi-erkend begeleidingscentrum dat jongeren in de schoolgaande en studerende leeftijd begeleidt. Voorheen was onze naam GSGplus, maar sinds september 2017 is de naam veranderd in PIM.

Wij werken nu nog vanuit de vestigingen van het Gomarus College, maar bij bredere belang­stel­ling willen wij ook graag op andere scholen een afdeling starten. Wij zijn de verbindende schakel tussen zorg en onderwijs. We zorgen ervoor dat jongeren ondanks hun beperking toch kunnen functioneren in de maatschappij en hierbij vaak regulier onderwijs kunnen volgen.

PIM is een begeleidingscentrum géén huiswerkinstituut. Er wordt gewerkt aan structureren (plannen) en organiseren. Daarbij is huiswerk en ander schoolwerk belangrijk, maar slechts als onderdeel van de gehele problematiek. De begeleiding is gericht op sociale zelfredzaamheid op school én in alle andere aspecten van het leven van de jongere.

Wij zijn een groep jonge enthousiaste studenten/pas afgestudeerden, die graag willen werken met jongeren die achterlopen in hun (sociale) zelfredzaamheid. We doen allemaal een gerelateerde studie en/of hebben op een andere manier affiniteit en ervaring met onze doelgroep.
We zijn allemaal lid van verschillende kerken, maar zijn allemaal actief christen en begeleiden de jongeren vanuit de visie dat we onze naaste liefhebben als onszelf. We doen ons werk met liefde en vanuit liefde, de liefde die God in onze harten legt. We willen graag jongeren in hun puberteit helpen de juiste wegen te zoeken en te vinden, niet alleen in het onderwijs maar ook op andere levensgebieden. We staan ook open voor jongeren die geen christelijke achtergrond hebben, maar onze normen en waarden wel respecteren.

Functies

Binnen de organisatie hebben we mensen werken met verschillende achtergronden en functies. We hebben twee orthopedagogen, een psychologe, jongeren werkers, een creatief therapeute en SPH-ers in opleiding. Zij werken bij ons om kwaliteit te kunnen waarborgen. We bieden recent afgestudeerden de kans betaalde werkervaring op te doen en zo kennis te maken met het werkveld en beroepsregistratie. Voorbeelden van het werk dat ze doen:

  • het controleren van zorgplannen
  • het geven van individuele begeleiding
  • het werken in ambulante begeleiding met ouders
  • het aansturen en controleren van zorg op de verschillende locaties.

Regievoerders

Het aansturen en controleren van zorg op verschillende locaties wordt gedaan door de regievoerders. Op dit moment zijn dit een orthopedagoge, psychologe en een sociaal pedagogisch hulpverlener. Zij hebben allen één of twee locaties onder hun hoede waar ze nauw betrokken zijn bij de zorg die we onze jongeren bieden.

Een locatieteam bestaat uit:

Afdelingsleider
De afdelingsleider heeft de leiding over het team van begeleiders en is tevens zelf begeleider van een groep jongeren. De afdelingsleider is onder andere verantwoordelijk voor het maken van de planning en brengt het team elke week op de hoogte van belangrijke informatie.

Begeleiders
Naast de afdelingsleider zijn er meerdere begeleiders aanwezig per locatie. Zij geven ’s middags begeleiding aan een groepje jongeren. De begeleiders beschikken over pedagogische vaardigheden en volgen een gerelateerde studie en/of hebben affiniteit en ervaring met onze doelgroep.

Stagiaires
Op een aantal locaties lopen eerste- of tweedejaars studenten, met een gerelateerde HBO studie, stage bij PIM om te leren en ervaring op te doen met onze doelgroep. Zij werken onder supervisie van een ervaren begeleider en voeren grotendeels dezelfde taken uit als een begeleider, maar werken daarnaast ook nog aan hun leerdoelen.