De belangrijkste kenmerken van onze werkwijzen zijn:

 1. Transparantie en betrokkenheid;
 2. Jonge betrokken begeleiders, waarmee jongeren snel een klik kunnen krijgen;
 3. Rust – reinheid – regelmaat: niet zo maar een uurtje begeleiden (tenzij het niet anders kan of nodig is) maar begeleiding van het hele traject; ontlasting van de ouders;
 4. Veel communicatie met en inbreng van de ouders (verplicht) en school (optioneel, maar wel gewenst);
 5. Eigen structureringsmethode (STUDIEpunt-methode);
 6. Intake met ouders en jongere;
 7. Ouderspreekavonden;
 8. Opstellen en werken volgens een zorgplan, dat halfjaarlijks geëvalueerd wordt met ouders en jongere en door alle partijen wordt ondertekend;
 9. We werken volgens de PDCA (Plan – Do – Check – Act) cyclus.

Bij jongeren die via onze contractpartners betaald worden, hebben wij, ouders en een medewerker  jaarlijks een evaluatief overleg.

Het cliëntvolgsysteem Zilliz
Wij maken gebruik van het registratiesysteem Zilliz. Dit is een nieuw digitaal systeem die speciaal ontwikkeld is voor kleinschalige zorg. Het is een webbased systeem, waarin de medewerkers van PIM en op elke computer met toegang tot het internet kunnen inloggen. Zilliz wordt o.a. gebruikt om de vorderingen van de jongeren die bij ons aangemeld zijn te registreren.
In het startscherm van Zilliz kunnen de medewerkers de jongeren opzoeken en indelen in de verschillende groepen. De jongerenpagina is voorzien van een rapportageveld met automatische back-up. Hierbij is er de mogelijkheid om rapportages te versturen naar de e-mailadressen van de ouders/verzorgers of andere betrokkenen.

Onder de knop ‘ouders‘ kunt u verdere informatie vinden over onze werkwijze.

WMO / Jeugdzorg
Onze begeleiding wordt meestal betaald vanuit de WMO/wet jeugdzorg. Dat kan als de jongeren een diagnose (ASS, AD(H)D etc.) hebben. Indicatie wordt ook gegeven als er geen diagnose is, maar wel herkenbare problematiek.
Wij helpen ouders bij het traject naar diagnose en met de aanmelding bij de gemeente. Zie daarvoor het kopje ADVIES. De betaling kan dan op verschillende manieren plaatsvinden:

 1. PGB: ouders krijgen via de sociale verzekeringsbank (SVB) een budget en kunnen de SVB opdracht geven om PIM te betalen.
 2. ZiN: Wij zijn contractpartners met NMD (18- en 18+), RIGG (18-), Westerkwartier (18+), Midden Groningen (18+), Zuid Drenthe.
 3. Onderaanneming: Wij zijn onderaannemer bij Smelnezorg (Friesland), Schouder aan Schouder (18+).