Wanneer uw zoon of dochter begeleiding bij ons ontvangt kunt u hieronder de contactgegevens van de verschillende vestigingen vinden.

Uw eerste contact is met de afdeling zelf
Te denken valt aan ziekmelding of vragen rondom het functioneren van uw zoon of dochter.

Als u iets met de afdelingsleider wilt bespreken
Hier kunt u terecht wanneer u ergens niet uitkomt met de begeleider of wanneer er nog geen begeleider is toegewezen.

Als u iets met de regievoerder wilt bespreken
Hier kunt u terecht wanneer u ergens niet uit komt met de afdelingsleider met betrekking tot de zorg die uw kind ontvangt.

Groningen Vondelpad

Op de hoofdlocatie in Groningen zijn een aantal aparte PIM groepen. De begeleiding vindt plaats in verschillende lokalen op de 1e of 2e verdieping.
De begeleiders zijn aanwezig van 14.30 uur -17.30 uur.

Regievoerder (en.boss@stichtingpim.nl)
Esther Boss

Afdelingsleider (afdelingsleider.vp@stichtingpim.nl)
Maarten Krukkert en Marit Venhuizen

Begeleiders (vondelpad@studiepuntnoord.nl)
Lotte Gerritsen
Miranda Wisselink
Charlotte de Haas
Joanne Oelen
Anne vd Horst
Anna Postma
Sieger Jonker
Esther Boss
Marije Visser

Groningen Magnolia

Op de Magnolia locatie zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 2e verdieping in lokaal 25 en 26. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur- 17.15 uur.

Regievoerder (mj.visser@stichtingpim.nl)
Marije Visser

Afdelingsleider (afdelingsleider.ml@stichtingpim.nl)
Annely Boersma

Begeleiders (magnolia@stichtingpim.nl)
Rianne van Noort
Aliët van ’t Slot
Linda van de Wetering

Assen

Op de locatie in Assen zijn er drie gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 1e verdieping in verschillende lokalen. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur- 17.00 uur.

Regievoerder (mj.visser@stichtingpim.nl)
Marije Visser

Afdelingsleider (afdelingsleider.as@stichtingpim.nl)
Wiljo Hoving

Begeleiders (assen@stichtingpim.nl)
Anette Aalbers
Marlou Munneke
Deborah Voogd
Jeroen Trommel
Karine Leeftink

Drachten

Op de locatie in Drachten zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in lokaal 11 en een lokaal daar in de buurt. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Regievoerder (m.wisselink@stichtingpim.nl)
Miranda Wisselink

Afdelingsleider (afdelingsleider.dr@stichtingpim.nl)
Welmoed Bulthuis

Begeleiders (drachten@stichtingpim.nl)
Klaske Wassenaar
Leanne de Munnik
Anna Spriensma

Leeuwarden

Op de locatie in Leeuwarden zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in het bijgebouw tegenover lokaal 21. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Regievoerder (m.wisselink@stichtingpim.nl)
Miranda Wisselink

Afdelingsleider (afdelingsleider.lw@stichtingpim.nl)
Hannah van Dijk

Begeleiders (leeuwarden@stichtingpim.nl)
Hester Jonkheer
Jonathan Poot
Aniek Veenstra

Voor zakelijke en andere contacten

Naam: Joop de Goede
Mailadres info@stichtingPIM.nl
Telefoon: 050 – 52 44 557 / 06 – 16 00 67 31