PIM en het werk wat wij doen kan voor verschillende doelgroepen heel interessant zijn. We denken aan scholen, samenwerkingsverbanden en de gemeente in het kader van de WMO/Wet jeugdzorg.

Het personeel van PIM en ook van STUDIEpunt is uitermate geschikt om jongeren die ondersteuning nodig hebben te begeleiden in andere kaders dan rechtstreeks via PIM. Wij vormen samen met STUDIEpunt de ultieme mogelijkheid om een brede zorgdekking aan te bieden, zonder personeel in dienst te hoeven nemen.