PIM richt zich op alle beperkingen die voortvloeien uit de diagnose van uw zoon of dochter. We richten ons op alle problemen waar uw zoon of dochter dagelijks, of af en toe, tegenaan loopt als gevolg van zijn of haar beperking. Jongeren die bij ons komen hebben een indicatie en een diagnose. Dat betekent dat er op meerdere terreinen van het leven moeilijkheden zijn. PIM is dus géén huiswerkinstituut. Als uw zoon of dochter beter moet leren omgaan met huiswerk of het plannen daarvan, dan verwijzen wij u naar Studiepunt (www.studiepuntnoord.nl). Natuurlijk gebruiken we bij het begeleiden vaak het huis- en schoolwerk om te helpen structureren en organiseren, omdat dat ook onderdelen van het dagelijks leven van het kind zijn. AWBZ-gelden kunnen echter niet worden ingezet voor huiswerkbegeleiding.