Ontspannen Naar School (ONS) is een kort traject voor jongeren die na de zomervakantie voor het eerst naar het Gomarus College gaan. Het gaat ons vooral om jongeren die meer dan gebruikelijk moeite hebben met veranderingen, angstig zijn en/of gepest zijn geweest. In overleg met de gemeente is dit meestal te betalen uit de AWBZ-gelden.

In de cursus is aandacht voor de veranderingen die jongeren tegenkomen, zoals een lesrooster, een agenda en veelgebruikte afkortingen. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op de spanning die de jongeren ervaren en krijgen ze handige tips hoe ze hier mee om kunnen gaan. Jongeren leren ook hoe ze op een goede manier kennis maken met leeftijdsgenoten. De cursus bevat tevens een speurtocht door het gebouw, om te wennen aan de lokalen en om bijvoorbeeld het toilet te kunnen vinden.
Dit traject kan jongeren begeleiden in de grote overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en is met name voor jongeren die onzeker zijn of extra baat hebben bij structuur.