Visie
Wij, medewerkers van PIM, willen ons inzetten voor jongeren met een ontwikkelings- of psychiatrische stoornis en daaruit voortvloeiende problematiek. Wij willen deze jongeren begeleiden in het vergroten en/of behouden van hun zelfredzaamheid. De begeleiding zal er op gericht zijn de jongeren te leren zelfstandig hun leven te structureren, op zowel sociaal, emotioneel als organisatorisch vlak. Wij willen door onze houding, gedrag en waarden aan onze jongeren laten zien hoe fijn het is om kind van God te zijn.

Missie
Wij, medewerkers van PIM, willen de begeleiding geven vanuit onze christelijke achtergrond. We zien een meerwaarde in een begeleidingstraject waarin wij de jongeren een externe structuur aanleren die bij hen past, maar die ze veelal niet zelf goed kunnen ontwikkelen. Door de regelmaat in de begeleiding proberen wij die structuur op zowel organisatorisch als sociaal-emotioneel vlak er in te slijpen. Dit met als doel dat de jongeren deze structuur op den duur zelfstandig overnemen, eventueel met aanpassingen die beter bij hen passen.

Ontplooiing van jou als mens is onze grootste wens!