Wij hechten veel waarde aan een gedegen intake met de ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we de wensen van de ouders en de mogelijkheden van onze begeleiding. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat wij, gezien de vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO/PGB/ZiN), ook gebonden zijn aan eisen van de gemeenten. Één van de gevolgen hiervan is bijvoorbeeld het werken met een zorgplan, maar ook het feit dat u als ouders voldoende informatie moet verstrekken om de begeleiding een goede kans van slagen te geven. Wanneer u thuis of op school tegen problemen aanloopt, is het noodzakelijk om deze met de betreffende begeleider te delen.

PIM is een begeleidingscentrum géén huiswerkinstituut. Er wordt gewerkt aan structureren (plannen) en organiseren. Daarbij is huiswerk en ander schoolwerk belangrijk, maar slechts als onderdeel van de gehele problematiek. De begeleiding is gericht op sociale zelfredzaamheid op school én in alle andere aspecten van het leven van de jongere.

De jongere heeft een intakegesprek met zijn of haar begeleider. Hierin wordt gekeken hoe het met de motivatie van de jongere staat, welke begeleidingsstijl passend is en aan welke doelen de jongere graag (als eerste) wil werken.

De begeleiding wordt door de gemeente betaald, door middel van ZiN of PGB. De tarieven worden met de gemeenten besproken en afgesproken. Jongeren die 18+ zijn, moeten een eigen bijdrage aan de gemeente betalen. Ouders betalen voor hun jongeren onder 18 jaar geen gemeentelijke eigen bijdrage, maar PIM vraag wel een klein maandelijks bedragje voor de ‘Niet Verantwoorde Begeleiding’.