Wij hechten veel waarde aan een gedegen intake met de ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we de wensen van de ouders en de mogelijkheden van onze begeleiding. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat wij, gezien de vergoeding vanuit de Zorg in Natura (of PGB), ook gebonden zijn aan eisen van de gemeenten. Één van de gevolgen hiervan is bijvoorbeeld het werken met een zorgplan, maar ook het feit dat u als ouders voldoende informatie moet verstrekken om de begeleiding een goede kans van slagen te geven. Wanneer u thuis of op school tegen problemen aanloopt, is het noodzakelijk om deze met de betreffende begeleider te delen.

PIM is een begeleidingscentrum géén huiswerkinstituut. Er wordt gewerkt aan structureren (plannen) en organiseren. Daarbij is het schoolaspect slechts een onderdeel van de gehele problematiek. De begeleiding is gericht op sociale zelfredzaamheid in alle andere aspecten van het leven van de jongere.

De jongere heeft een intakegesprek met zijn of haar begeleider. Hierin wordt gekeken hoe het met de motivatie van de jongere staat, welke begeleidingsstijl passend is en aan welke doelen de jongere graag (als eerste) wil werken.

De tarieven worden met de gemeenten besproken en afgesproken. De begeleiding voor jongeren die 18+ zijn wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 18+ jongeren moeten een eigen bijdrage aan de gemeente betalen.