IB plus is een combinatie van Individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Jongeren komen ’s middags na schooltijd naar de locatie waar ze begeleid worden en ze kunnen zo maximaal 10 uren per week begeleiding krijgen. Groepjes zijn op verschillende momenten maximaal 4 jongeren groot en soms minder.

Op een middag krijgt een jongere te maken met begeleiding die gebruik maakt van

  • Directe aandacht in een één op één situatie. Hierin wordt actief gewerkt aan de gestelde doelen.
  • Uitgestelde aandacht, waarbij de jongere gaat het geleerde toepassen met zijn dagelijkse taken. De begeleider observeert de toepassing en bespreekt dit na. Daarnaast is de begeleider aanwezig voor vragen en het bijsturen waar dit nodig is.
  • Gemeenschappelijke aandacht, de sociale momenten in een middag. Hier wordt vooral gewerkt aan doelen op het gebied van sociale zelfredzaamheid.

Gedurende de begeleiding komen bovenstaande onderdelen wekelijks in wisselende combinaties aan bod. Er wordt richting gegeven aan de zorg door middel van het zorgplan. Hierin staan de doelen verwoord die voor de huidige periode centraal staan. Deze doelen worden opgesteld in overleg met de jongere en zijn of haar ouders.

Wij geloven dat jongeren kunnen groeien door de juiste begeleiding. Hierin is echte tijd erg belangrijk. De tijd die de begeleider investeert in de jongere om zo samen een band op te bouwen en vanuit hier te gaan werken. Daarbij zien wij dat een gedragsverandering tijd kost. Het aanleren van nieuw en gewenst gedrag lukt het beste wanneer hier structuur in zit. We moedigen het aan dat nieuwe jongeren 4 middagen aanwezig zijn om zo snel mogelijk een goede basis aan te leren.

Onze arrangementen:

  • Vier middagen begeleiding. Dat is in het begin de meest voorkomende variant (rust, reinheid en vooral regelmaat). Zo kan een jongere 4 x tot 2,5 uur begeleiding krijgen;
  • Drie middagen. Als de intensiteit bewijsbaar terug kan of als iemand gewoon niet vaker kan, dan accepteren we ook jongeren voor drie middagen;
  • Wij bieden in principe niet één of twee middagen per week aan. De ervaring heeft ons geleerd dat de jongeren die zo weinig komen onvoldoende profiteren van de begeleiding. Daarnaast legt het een druk op de groep en komen andere jongeren die betreffende middagen vaak onbedoeld onvoldoende aan bod.

De openingstijden van de locaties zijn aangepast op de wensen in de betreffende regio. De meeste locaties zijn op van 14:30 uur tot 17:00 uur. Er zijn locaties die een kwartier eerder of later starten en dat is ook van toepassing op de sluitingstijd.

Ouders betalen een kleine eigen bijdrage (=bijdrage NVB) om de begeleiders de kans te geven ook te helpen bij huiswerkproblemen. Dat wordt niet betaald uit de AWBZ, maar door de ouders zelf.