IB-intern
Voor sommige jongeren is individuele begeleiding de beste passende vorm van begeleiding. Deze begeleiding wordt veelal op school gegeven. Bij deze vorm van begeleiding werkt de jongere samen met een vaste begeleider aan de doelen die vastgelegd zijn in het zorgplan. Individuele begeleiding wordt aangeboden voor uiteenlopende hulpvragen.

Individuele begeleiding kan ook aan huis worden gegeven. Dit is echter afhankelijk van de reistijd naar de locatie (vanuit PGB en ZiN worden reiskosten niet vergoed) en de beschikbaarheid van begeleiders in dat gebied. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Deze vorm van begeleiden komt vaker voor bij 18+ jongeren. Voor hen is het belangrijk dat de begeleiding specifiek op hen wordt afgestemd. Ze zitten meestal niet meer op de middelbare school en hebben hulp nodig in een specifieke leer-/ leef situatie.

IB-extern
Dit is dezelfde begeleiding, maar kan plaatsvinden in een andere setting / situatie. Dat kan zijn: thuis, in een ander gebouw, op een andere school etc.

Het aanbod is afhankelijk van de reistijd en beschikbaarheid.