Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) jeugdzorg wordt er veel belang gehecht aan de triangelgedachte: school – ouders – zorg. In de zorg die wij bieden ervaren wij ook het belang van deze samenwerking. Een probleem dat op een drukke schooldag is ontstaan kan ’s middags worden besproken in een rustige setting met vragen van een begeleider die uitnodigen om te reflecteren op de situatie. Veel problemen kunnen zo relatief gemakkelijk ondervangen worden. Sommige jongeren melden hun problemen zelf, maar soms horen we dit ook via een mentor of een docent. Omdat we hebben ervaren hoe waardevol deze informatie kan zijn, nodigen wij docenten en mentoren van harte uit om met ons samen te werken.

Vanuit onze visie kiezen wij voor jonge begeleiders. Wilt u meer weten over onze visie en missie, dan verwijzen we u graag naar ‘missie en visie’. Door het beperkte leeftijdsverschil hebben onze jonge begeleiders een bijzondere positie. Ze zijn geen wijzende vinger van een gezaghebbende, zoals een ouder of een docent. In de meeste gevallen is er snel een klik tussen de jongere en begeleider en kan er vlot aan een relatie worden gewerkt. Vanuit deze relatie worden mooie resultaten geboekt. Wij werken graag samen ouders en docenten, het afstemmen van de begeleiding is van grote waarde gebleken. Wilt u overleggen en weet u niet bij welke begeleider u terecht kunt? Neem gerust contact op met info@stichtingPIM.nl en u krijgt snel bericht.

Wij van stichting PIMnoord zíjn niet van het Gomarus college. We werken ín het Gomarus college.

Voor docenten en mentoren Gomarus College

Groningen Vondelpad

Op de hoofdlocatie in Groningen zijn een aantal aparte PIM groepen. De begeleiding vindt plaats in verschillende lokalen op de 1e of 2e verdieping. De begeleiders zijn aanwezig van 14.30 uur -17.30 uur.

Regievoerder (en.boss@stichtingpim.nl)
Esther Boss

Afdelingsleider (afdelingsleider.vp@stichtingpim.nl)
Alice Brouwer

Begeleiders (vondelpad@studiepuntnoord.nl
Lotte Gerritsen
Miranda Wisselink
Charlotte de Haas
Joanne Oelen
Anne vd Horst
Nienke van Asperen
Sieger Jonker
Esther Boss
Aliët Slot
Britt van Baardewijk
Christel Havinga
Gerdien Doornbos

Groningen Magnolia

Op de Magnolia locatie zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 2e verdieping in lokaal 25 en 26. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur- 17.15 uur.

Regievoerder (mj.visser@stichtingpim.nl)
Marije Visser

Afdelingsleider (afdelingsleider.ml@stichtingpim.nl)
Annelies Oosterhoff

Begeleiders (magnolia@stichtingpim.nl)
Lianne Wubs

Assen

Op de locatie in Assen zijn er drie gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 1e verdieping in verschillende lokalen. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur- 17.00 uur.

Regievoerder (mj.visser@stichtingpim.nl)
Marije Visser

Afdelingsleider (afdelingsleider.as@stichtingpim.nl)
Wiljo Hoving & Marlou Munneke

Begeleiders (assen@stichtingpim.nl)
Jeroen Trommel
Christine Faber
Jenieke Blaakmeer
Linde Wierenga
Lotte Aikema

Drachten

Op de locatie in Drachten zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in lokaal 11 en een lokaal daar in de buurt. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Regievoerder (m.wisselink@stichtingpim.nl)
Miranda Wisselink

Afdelingsleider (afdelingsleider.dr@stichtingpim.nl)
Anna Spriensma

Begeleiders (drachten@stichtingpim.nl)
Danita Kramer
Tom van Lenthe

Leeuwarden

Op de locatie in Leeuwarden zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in het bijgebouw tegenover lokaal 21. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Regievoerder (m.wisselink@stichtingpim.nl)
Miranda Wisselink

Afdelingsleider (afdelingsleider.lw@stichtingpim.nl)
Klaske Wassenaar

Begeleiders (leeuwarden@stichtingpim.nl)
Jojan Jonk
Lorianne Schuurman
Aniek van der Veen

Voor docenten en mentoren van andere scholen

Bent u een collega van een school waar wij nog niet werkzaam zijn? Bent u enthousiast geraakt door de informatie? Dan willen we graag meer informatie geven over de mogelijkheden om op uw school individuele leerlingen of groepjes jongeren te begeleiden met een specifieke hulpvraag.