Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) jeugdzorg wordt er veel belang gehecht aan de triangelgedachte: school – ouders – zorg. In de zorg die wij bieden ervaren wij ook het belang van deze samenwerking. Een probleem dat op een drukke schooldag is ontstaan kan ’s middags worden besproken in een rustige setting met vragen van een begeleider die uitnodigen om te reflecteren op de situatie. Veel problemen kunnen zo relatief gemakkelijk ondervangen worden. Sommige jongeren melden hun problemen zelf, maar soms horen we dit ook via een mentor of een docent. Omdat we hebben ervaren hoe waardevol deze informatie kan zijn, nodigen wij docenten en mentoren van harte uit om met ons samen te werken.

Vanuit onze visie kiezen wij voor jonge begeleiders. Wilt u meer weten over onze visie en missie, dan verwijzen we u graag naar ‘missie en visie’. Door het beperkte leeftijdsverschil hebben onze jonge begeleiders een bijzondere positie. Ze zijn geen wijzende vinger van een gezaghebbende, zoals een ouder of een docent. In de meeste gevallen is er snel een klik tussen de jongere en begeleider en kan er vlot aan een relatie worden gewerkt. Vanuit deze relatie worden mooie resultaten geboekt. Wij werken graag samen ouders en docenten, het afstemmen van de begeleiding is van grote waarde gebleken. Wilt u overleggen en weet u niet bij welke begeleider u terecht kunt? Neem gerust contact op met info@stichtingPIM.nl en u krijgt snel bericht.

Wij van stichting PIMnoord zíjn niet van het Gomarus college. We werken ín het Gomarus college.

Voor docenten en mentoren Gomarus College

Groningen Vondelpad

Op de hoofdlocatie in Groningen zijn een aantal aparte PIM groepen. De begeleiding vindt plaats in verschillende lokalen op de 1e of 2e verdieping. De begeleiders zijn aanwezig van 14.30 uur -17.30 uur.

Regievoerder (en.boss@stichtingpim.nl)
Esther Boss

Afdelingsleider (afdelingsleider.vp@stichtingpim.nl)
Maarten Krukkert en Marit Venhuizen

Begeleiders (vondelpad@studiepuntnoord.nl
Lotte Gerritsen
Miranda Wisselink
Charlotte de Haas
Joanne Oelen
Anne vd Horst
Anna Postma
Sieger Jonker
Esther Boss
Marije Visser

Groningen Magnolia

Op de Magnolia locatie zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 2e verdieping in lokaal 25 en 26. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur- 17.15 uur.

Regievoerder (mj.visser@stichtingpim.nl)
Marije Visser

Afdelingsleider (afdelingsleider.ml@stichtingpim.nl)
Annely Boersma

Begeleiders (magnolia@stichtingpim.nl)
Rianne van Noort
Aliët van ’t Slot
Linda van de Wetering

Assen

Op de locatie in Assen zijn er drie gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 1e verdieping in verschillende lokalen. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur- 17.00 uur.

Regievoerder (mj.visser@stichtingpim.nl)
Marije Visser

Afdelingsleider (afdelingsleider.as@stichtingpim.nl)
Wiljo Hoving

Begeleiders (assen@stichtingpim.nl)
Anette Aalbers
Marlou Munneke
Deborah Voogd
Jeroen Trommel
Karine Leeftink

Drachten

Op de locatie in Drachten zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in lokaal 11 en een lokaal daar in de buurt. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Regievoerder (m.wisselink@stichtingpim.nl)
Miranda Wisselink

Afdelingsleider (afdelingsleider.dr@stichtingpim.nl)
Welmoed Bulthuis

Begeleiders (drachten@stichtingpim.nl)
Klaske Wassenaar
Leanne de Munnik
Anna Spriensma

Leeuwarden

Op de locatie in Leeuwarden zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in het bijgebouw tegenover lokaal 21. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Regievoerder (m.wisselink@stichtingpim.nl)
Miranda Wisselink

Afdelingsleider (afdelingsleider.lw@stichtingpim.nl)
Hannah van Dijk

Begeleiders (leeuwarden@stichtingpim.nl)
Hester Jonkheer
Jonathan Poot
Aniek Veenstra

Voor docenten en mentoren van andere scholen

Bent u een collega van een school waar wij nog niet werkzaam zijn? Bent u enthousiast geraakt door de informatie? Dan willen we graag meer informatie geven over de mogelijkheden om op uw school individuele leerlingen of groepjes jongeren te begeleiden met een specifieke hulpvraag.