Binnen PIM bieden we begeleiding die verder reikt dan andere ambulante begeleiders of schoolbegeleiders. Waar ambulante begeleiding zich vooral in de thuissituatie zich afspeelt gaan de PIM begeleiders met de cliënten naar de scholen, werkplaatsen en andere dag routines toe.

De PIM begeleider is in veel gevallen de spin in het web en legt contacten met de belangrijke personen in de cliënt zijn omgeving. Zo werken we op meerdere gebieden in de cliënt zijn leven en stopt de begeleiding niet bij een deur*.

Waar een schoolbegeleider zich vooral richt op schoolse zaken, welbevinden en samenwerkingen daar, kijken de PIM begeleiders buiten de schoolmuren naar correlaties qua gedragingen en leerprocessen. De PIM begeleider kijkt binnen de schoolmuren, staat in contact met diens aanspreekpunten en bekijkt de thuissituatie, buitenschoolse activiteiten en andere routines van de cliënt.