Onze begeleiding wordt meestal betaald vanuit de WMO/wet jeugdzorg. Dat kan alleen als de jongeren een diagnose (ASS, AD(H)D etc) hebben (Wij helpen ouders bij het traject naar diagnose en met de aanmelding bij de gemeente. Zie daarvoor ADVIES. De betaling kan dan op verschillende manieren plaatsvinden.

  1. PGB: ouders krijgen via de sociale verzekeringsbank (SVB) een budget. kunnen de SVB opdracht geven om GSGplus te betalen.
  2. Onderaanneming: In de provincie Groningen betaalt de gemeente de stichting Het Middelpunt en die betalen GSGplus
  3. Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Kasperhoeve/ Paletzorg, de financiering kan via deze samenwerkingsverbanden verlopen.