15808-NQHXUODe belangrijkste kenmerken van onze werkwijzen zijn:

  1. Transparantie en betrokkenheid;
  2. Jonge betrokken coaches waarmee jongeren snel een klik kunnen krijgen;
  3. Rust – reinheid – regelmaat: niet zo maar een uurtje begeleiden (tenzij het niet anders kan of nodig is) maar begeleiding van het hele traject; ontlasting van de ouders;
  4. Veel communicatie met en inbreng van de ouders (verplicht) en school (optioneel, maar wel gewenst)
  5. Gedegen intake;
  6. Eigen structureringsmethode (STUDIEpunt-methode);
  7. Intake met ouders en jongere;
  8. Ouderspreekavonden;
  9. Opstellen en werken volgens een zorgplan: dat wordt halfjaarlijks geëvalueerd met ouders en jongere en door alle partijen ondertekend;
  10. Plan – do – check – act cyclus.

Bij jongeren die via het Middelpunt betaald worden, hebben wij en ouders en een medewerker van Het Middelpunt jaarlijks een evaluatief overleg.

Het leerlingvolgsysteem Youcoach
Binnen het PIM gebruiken wij het registratiesysteem YouCoach, dit is een nieuw  digitaal systeem om de vorderingen van de jongeren die bij ons aangemeld zijn te registreren. Het is een webbased systeem waarin de medewerkers van PIM en op elke computer met toegang tot het internet kunnen inloggen in YouCoach.
In het startscherm van YouCoach kunnen de medewerkers de jongeren opzoeken en indelen in de verschillende groepen.
De jongerenpagina is voorzien van een rapportageveld met automatische back-up, hierbij is er de mogelijkheid om rapportages te versturen naar de emailadressen van dCISolutions_Final_72e ouders of verzorgers of andere betrokkenen.

Verder is het mogelijk om zorgplannen te schrijven binnen YouCoach. Het systeem zal dan voor de gebruiker de doelen bijhouden en de mogelijkheid bieden om de doelen te kunnen scoren aan de hand van de vragen (de zo genoemde LPI’s). Deze vragen kunnen de medewerkers koppelen aan de doelen en dagelijks/wekelijks scoren na het aanmaken van de rapportages. Het voordeel hiervan is, dat aan het eind van een periode YouCoach inzichtelijk kan laten zien wat de groei en ontwikkeling is geweest per doel, per Lpi van de jongere aan de hand van statistieken en diagrammen. Hiermee kan uiteindelijk mede verantwoord worden of de opgestelde doelen zijn behaald of niet. Omdat het webbased is zal de informatie altijd beschikbaar zijn binnen de cloud en is de informatie zeer goed beschermd, geback-upt en altijd beschikbaar voor de eigenaren. YouCoach is ontwikkeld door een van onze partner bedrijven CISolutions.

Onder de knop ‘ouders’ vindt u verdere informatie over onze werkwijze.