De zorg die wij bieden ligt op het snijvlak van onderwijs en zorg. Wij denken dat ook graag mee met zowel de gemeentes als de samenwerkingsverbanden hoe we de zorg zo kunnen leveren dat jullie er optimaal profijt van hebben. Problemen die zich voordoen op school doen zich vaak ook voor in de thuissituatie en andersom. Wij zijn beschikbaar om met jullie mee te denken. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.