Veel ouders reageren jaarlijks heel enthousiast op onze begeleiding. Hieronder vindt u een aantal reacties van de afgelopen jaren:

  • ‘Jullie kracht ligt in het rechtstreekse contact met de ouders en de persoonlijke begeleiding van de jongeren. De sfeer is ook zeer bepalend voor de motivatie van de jongeren.’
  • ‘Voor de begeleiders is het mogelijk dichter naast iemand te staan en hem beter te ondersteunen dan de ouders, vooral tijdens de pubertijd.’
  • ‘Er was veel contact; dit rechtstreekse contact met ouders verhoogde het succes: de evaluatiegesprekken, het mailcontact, goede en snelle info en regelmatige rapportage.’
  • ‘Mijn zoon leerde eindelijk goed plannen en organiseren.’
  • ‘Het was een rustpunt dat de concentratie verhoogde en zelfvertrouwen gaf.’
  • ‘Wij vonden ook de ouderavonden heel goed.’
  • ‘De begeleiders hebben oog en oor voor sociale en sportieve omstandigheden van het kind; de goede en persoonlijke de manier van begeleiding; vooral ook de emotionele support was geweldig.’
  • ‘Door de aangeleerde structuur doet een kind het werk en de taken elke dag.’
  • ‘Ze gingen er met plezier naar toe!’