PIM richt zich op alle beperkingen die voortvloeien uit de diagnose van uw zoon of dochter. We richten ons op alle problemen waar uw zoon of dochter dagelijks of af en toe tegenaan loopt als gevolg van zijn of haar beperking. Jongeren die bij ons komen hebben een indicatie en een diagnose. Dat betekent dat er op meerdere terreinen van het leven moeilijkheden zijn. PIM is dus géén huiswerkinstituut. Als uw zoon of dochter moet leren omgaan met huiswerk  of het plannen daarvan dan verwijzen wij u naar Studiepunt (www.studiepuntnoord.nl). Natuurlijk gebruiken we bij het begeleiden bij het structureren en organiseren heel vaak het huis- en schoolwerk, omdat dat ook onderdelen van het dagelijks leven van het kind zijn. AWBZ-gelden kunnen echter niet worden ingezet voor huiswerkbegeleiding.