Ontspannen Naar School (ONS) is een kort traject voor jongeren die na de zomervakantie voor het eerst naar het Gomarus College gaan. Het gaat ons vooral om jongeren die meer dan de gebruikelijke moeiten met veranderingen hebben, meer dan gebruikelijk angstig zijn en/of gepest zijn geweest. In overleg met de gemeente is dit meestal te betalen uit de AWBZ-gelden.

In de cursus is aandacht voor de veranderingen die jongeren tegenkomen zoals een lesrooster, een agenda en veelgebruikte afkortingen. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op de spanning die de jongeren ervaren en krijgen ze handige tips hoe ze hier mee om kunnen gaan. Jongeren leren ook om op een goede manier kennis te maken met leeftijdsgenoten. De cursus bevat verder nog een speurtocht door het gebouw om te wennen aan de lokalen en bijvoorbeeld het toilet te kunnen vinden. Dit traject kan jongeren begeleiden in de grote overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, met name voor jongeren die onzeker zijn of extra baat hebben bij structuur.