ESM2-150pppVisie
Wij, medewerkers van PIM, willen ons inzetten voor jongeren met een jeugd psychiatrische stoornis en daaruit voortvloeiende problematiek. Wij willen deze jongeren helpen om zelfredzaamheid te behouden en/ of te vergroten. Wij willen hen zowel sociaal, emotioneel als organisatorisch zo ver krijgen dat ze zelfstandig hun leven kunnen structureren. Wij willen door onze houding, gedrag en waarden aan onze jongeren laten zien hoe fijn het is om kind van God te zijn.

Missie
Wij, medewerkers van PIM, willen de begeleiding geven vanuit onze christelijke achtergrond. Wij zien een meerwaarde in een begeleidingstraject, waarin wij de doelgroep jongeren een externe structuur aanleren die bij hen past, maar die ze veelal niet zelf kunnen ontwikkelen. Door de regelmaat in de begeleiding proberen wij die structuren op zowel organisatorisch als sociaal en emotioneel vlak er goed in te slijpen. Dit met als doel dat de jongeren het op den duur overnemen al was het hun eigen structuur, eventueel met aanpassingen die beter bij hen passen.

Ontplooiing van jou als mens is onze grootste wens!