Wij hechten veel waarde aan een gedegen intake met de ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we de wensen van de ouders en de mogelijkheden van onze begeleiding. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat wij, gezien de vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO/PGB/ZiN), ook gebonden zijn aan eisen van de gemeenten. Één van de gevolgen hiervan is bijvoorbeeld het werken met een zorgplan, maar ook het feit dat u als ouders voldoende informatie moet verstrekken om de begeleiding een goede kans van slagen te geven. Wanneer u thuis of op school tegen problemen aanloopt, is het wenselijk om deze met de betreffende begeleider te delen.

De jongere heeft een intakegesprek met zijn of haar begeleider. Hierin wordt gekeken hoe het met de motivatie van de jongere staat, welke begeleidingsstijl passend is en aan welke doelen de jongere graag (als eerste) wil werken.

De begeleiding wordt door de gemeente betaald, door middel van ZiN of PGB. De tarieven worden met de gemeenten besproken en afgesproken. Ouders betalen alleen een eigen bijdrage voor de huiswerk gerelateerde hulp, omdat dit niet vanuit het budget van de gemeente betaald mag worden. Die bijdrage is €40,00 per maand.