Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) jeugdzorg wordt er veel belang gehecht aan de triangelgedachte: school – ouders – zorg. In de zorg die wij bieden ervaren wij ook het belang van deze samenwerking. Een probleem dat op een drukke schooldag is ontstaan kan ’s middags worden besproken in een rustige setting met vragen van een begeleider die uitnodigen om te reflecteren op de situatie. Veel problemen kunnen zo relatief gemakkelijk ondervangen worden. Sommige jongeren melden hun problemen zelf, maar soms horen we dit ook via een mentor of een docent. Omdat we hebben ervaren hoe waardevol deze informatie kan zijn, nodigen wij docenten en mentoren van harte uit om met ons samen te werken.

Vanuit onze visie kiezen wij voor jonge begeleiders. Wilt u meer weten over onze visie en missie, dan verwijzen we u graag naar ‘missie en visie’. Door het beperkte leeftijdsverschil hebben onze jonge begeleiders een bijzondere positie. Ze zijn geen wijzende vinger van een gezaghebbende, zoals een ouder of een docent. In de meeste gevallen is er snel een klik tussen de jongere en begeleider en kan er vlot aan een relatie worden gewerkt. Vanuit deze relatie worden mooie resultaten geboekt. Wij werken graag samen ouders en docenten, het afstemmen van de begeleiding is van grote waarde gebleken. Wilt u overleggen en weet u niet bij welke begeleider u terecht kunt? Neem gerust contact op met info@stichtingPIM.nl en u krijgt snel bericht.

Bent u een collega van een school waar wij nog niet werkzaam zijn? Bent u enthousiast geraakt door de informatie? Dan willen we graag meer informatie geven over de mogelijkheden om op uw school individuele leerlingen of groepjes jongeren te begeleiden met een specifieke hulpvraag.